"Sindikalna Škola" 2019

 

 

У организацији Градског одбора Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда у периоду од 1215. децембра 2019. године на Тари, успешно је одржана традиционална''Синдикална школа'', којој јеове годинеприсуствовао 206 учесника.

Програмом су обухваћене врло актуелне теме за запослене у здравству и социјалној заштити, и то:

 

 

Новине у Закону о здравственој заштити
Предавач:Радица Пејчиновић Булајић – Министарство здравља;

Аутизам – шта данас знамо Предавач: др Дуња Циврић -Дом здравља Сремска Митровица;

Ризици по мишићно – коштани систем здравствених радника
Предавач:Миодраг Лонцовић – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

Практична примена система дијагностички сродних група
Предавач: Марија Комарчевић, КБЦ ''Бежанијска коса'';

Каталог радних места
Предавач: Гордана Пођанин, Министарство државне управе и локалнесамоуправе;

и опциони програм:

Превенција злоупотребе психоактивних супстанци у радном окружењу (акредиовано)

Предавач:мрЈасминаМилошевић, КБЦ''ДрДрагишаМишовићДедиње''

 

    - Спортске активности;

Креативно стваралаштво (поезија, проза, музика, фолклор, сликање, фотографија...)


Panel diskusija 15.05.2019. - Zaključci upućeni nadležnim državnim organima


Број:
126

Београд, 20. maj 2019. године

У организацији Градског одбора Синдикатазапослених у здравству и социјалној заштити Београда, дана 15. маја 2019. године, одржана је ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА,    у циљу сагледавања места и перспективе запослених у здравственом систему Србије (са посебним освртом на Београд, који чини трећину здравственог система).

 

Учесници ПАНЕЛ ДИСКУСИЈЕ, поред носилаца функција у Синдикату, били су: директори и помоћници из неког броја здравствених установа као и Комора (лекарске, стоматолошке, фармацеутске, биохемичара и медицинских сестара и техничара...).

Panel Diskusija

На основу уводних излагања Прим. др сц. мед. Радмиле Обреновић, председника Градског одбора Синдиката... и Гордане Лукић, члана ГО Синдиката – изложених званичних података за 7 (седам) година о кретању кадрова на нивоу установа; нивоу задовољства запослених и кретању плата у здравственом систему по профилима и података које су изнели учесници Панел дискусије, дошло се до следећих закључака и предлога:

 

Medjunarodna konferencija
U organizaciji Sindikata MEMUR-SEN  održana jeMeđunarodna konferencija na temu "Čovek, rad i globalizacija" Skrenuta je pažnju na sve češće zanemarivanje doprinosa radnika uspehu predužeća.

Globaliazcioni trendovi i trka za profitom potpuno je marginalizovala radnika kao ljudsko biće sa sopstvenim potrebama.

U zdravstvu se takođe na globalnom nivou zdravlje gleda kao ekonomska kategorija na kojoj je moguće dobro zaraditi.

Neophodna je svestrana akcija u cilju afirmacije radnika kao ljudskog bića i stavljanje u centar rada zaposlenog,

a ne profit.

Sindikalna škola

Datum: 21.10.2016.
Vreme:
09:00Otvorena "Sindikalna škola" Sindikata


U poseti manastirima

Članovi Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
u poseti manastirima na Kosovu i Metohiji, Visoki Dečani i Pećka patrijaršija.

INFORMACIJA I EVALUACIJA

У организацији  Градског одбора Синдиката запослених у здравству и

социјалној заштити Београда, успешно је одржана континуирана едукација - акредитован програм са следећим темама:  

1. Безбедност и здравље на раду - законска регулатива;

2. Стандардне мере предострожности за безбедан рад у медицинским лабораторијама.

3. Препоруке за безбедан рад у здравственим установама:

    захтеви стандарда 15189 и стандарда АЗУС-а

4. Процедура постекспозиционе профилаксе у здравственим установама

 

Предавачи:  Прим. др сц. мед.Радмила Обреновић и

                    Прим. др сц. мед. Зорица Шумарац

 

Радионица - рад у групи

Завршни тест знања.

Еваулација:  веома успешно.

Поред осталих, изнета је похвала: ,,Прилагођено аспекту синдикалног рада, сажето, занимљиво, задовољство због присуства курсу... Браво.''


INFORMACIJA O ODRŽANOJ "SINDIKALNOJ ŠKOLI" 2013. U PERIODU OD 18. DO 21. APRILA 2013. GODINE NA TARI - HOTEL "OMORIKA"

I N F O R M A C I J A

O ODRŽANOJ "SINDIKALNOJ ŠKOLI" 2013. U PERIODU OD 18. DO 21.      

APRILA 2013. GODINE NA TARI - HOTEL " OMORIKA "

 

У organizaciji Gradskog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Beograda u periodu od 18. do 21. aprila 2013. godine
U S P E Š N O je održana "Sindikalna škola" sa sledećim temama:

PRIMENA ZAKONA O RADU SA OSVRTOM NA PREDLOG IZMENA
Predavač Slobodan Lalović

PRIMENA PKU I UPOZNAVANjE SA PREDLOZIMA MOGUĆIH REŠENjA ZA
ZAKLjUČIVANjE PKU ZA NAREDNI TROGODIŠNjI PERIOD

Predavač: Prim.dr.sc.med. Radmila Obrenović

SNAGA I SLABOSTI SINDIKATA

Predavač: Prim.dr.sc.med. Radmila Obrenović

 

R a d i o n i c a - NASTAVLjEN RAD UZ AKTIVNO UČEŠĆE SVIH UČESNIKA SINDIKALNE ŠKOLE (PRVI DEO ODRŽAN U OKTOBRU).

 

Broj učesnika bio oko 200, a njihov opšti utisak da je organizacija "Sindikalne škole" bila na najvišem nivou. Teme interesantne i korisne i da se nastavi dalja edukacija članova Sindikata za sindikalno delovanje.

 

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE SA SINDIKALNE ŠKOLE [link]

Sindikalna škola 18-24.04.2013. Tara - hotel Omorika

Sindikalna škola 18-24.04.2013.
Tara - hotel Omorika

 

  • Predsedniku sindikalne organizacije
  • Članovima organa

 

Program seminara

Četvrtak 18.04.2013.

13.00 Polazak /it Deligradske/, smeštaj, večera

Petak 19.04.2013.

10.00 sati.
Tema:
Primena Zakona o radu sa osvrtom na predlog izmena
Slobodan Lalović

  • Diskusija, pitanja i odgovori

11.30 - 12.00 Pauza za kafu

12.00 sati

Tema: Primena PKU. Upoznavanje sa predlozima mogućih rešenja za zaključivanje PKU za naredni trogodišnji period
Prim.dr.sc.med.Radmila Obrenović

  • Diskusija, pitanja i odgovori

13.00 sati - Ručak

14.00 sati - Obilazak Šarganska "8" (autobustom)

Subota, 20.04.2013

10 sati

Tema: Snaga i slabosti Sindikata

11.00 - 11.30 - Pauza za kafu

11.30 - 12.30 Radionica - Test

13.00 - Ručak

14.00 - 18.00 Sportska takmičenja

20.00 - Zajednička večera

 

Nedelja, 21.04.2013.

10.00 Polazak za Beograd
Obilazak Kremne

ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОЈ ''СИНДИКАЛНОЈ ШКОЛИ'' 2012. ГОДИНЕ

ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОЈ ''СИНДИКАЛНОЈ ШКОЛИ'' 2012. ГОДИНЕ

 

 

У периоду од 11.  до  14.  октобра 2012. године у организацији Градског одбора Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда  је  у с п е ш н о  
одржана ''Синдикална школа'' 2012. године на Тари. 
Број полазника – учесника  био је 175 из  41. синдикалне организације, а  присуствовали су и представници неколико округа. 
  
Програмом  рада обухваћене су  три теме: 
1. ''Ергономске штетности на раду у здравственим установама''; 
2. ''Метод за процену ризика на радним местима у здравству'';
3. ''Снага и слабости Синдиката''  ( на овај начин први пут обрађена). 

Договорено је да се у априлу месецу 2013. године организује ''Синдикална школа'' 2013.  на којој ће се даље  разрадити тема ''Снага и слабости Синдиката''

Полазници ''Синдикалне школе'' су  изразили  веома  позитиване ставове како  о организацији, тако  и  о корисности стечених знања и искустава за будући рад.   

ПРЕДСЕДНИКУ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ - Синдикална школа - од 11. до 14. октобра 2012. године

ПРЕДСЕДНИКУ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ


Предмет:  Синдикална школа.


Градски одбор  Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда донео је Одлуку да се  организује  ''Синдикална школа'' 2012. године.   

Термин одржавања је од 11.  до  14.  октобра 2012. године.

Место одржавања: Тара – хотел  ''Оморика''. 

Структура соба: двокреветне и трокреветне. Број места је ограничен. 

Цена по учеснику  износи 7.500,00 динара, на бази пуног пансиона са  боравишном таксом  и осигурањем. 

Плаћање је: 70% авансно, а остатак по завршетку ''Синдикалне школе'', у року до 30 дана.

Уплате вршити на текући рачун ГОС код Војвођанске банке, број: 355-1004736-98; сврха:  уплата за ''Синдикалну школу''

Трошкове превоза (аутобусом), предавача, литературе... сноси Градски одбор Синдиката. О месту и времену поласка накнадно ћу Вас обавестити.

Садржај програма који Вам достављам уз допис, подлoжан је променама.

Рок за пријављивање учесника и уплата је до 05. октобра 2012. године.

Пријава за учешће  доставља  се Градском одбору Синдиката  у писаној форми.

За све додатне информације можете се обратити на телефоне: 011/32-32-962; 060/64-56-014 и  060/64-56-017.  

С поштовањем,
П р е д с е д н и к
Прим. др. сц Радмила Обреновић    

SINDIKALNA ŠKOLA 11 - -14. 10. 2012

SINDIKALNA ŠKOLA
11 - -14. 10. 2012
TARA – hotel "OMORIKA"

Sindikalna škola 18-24.04.2013.
Tara - hotel Omorika

 

  • Predsedniku sindikalne organizacije [Link]
  • Članovima organa [Link]

 

Program seminara

Četvrtak 18.04.2013.

13.00 Polazak /it Deligradske/, smeštaj, večera

Petak 19.04.2013.

10.00 sati.
Tema:
Primena Zakona o radu sa osvrtom na predlog izmena
Slobodan Lalović

  • Diskusija, pitanja i odgovori

11.30 - 12.00 Pauza za kafu

12.00 sati

Tema: Primena PKU. Upoznavanje sa predlozima mogućih rešenja za zaključivanje PKU za naredni trogodišnji period
Prim.dr.sc.med.Radmila Obrenović

  • Diskusija, pitanja i odgovori

13.00 sati - Ručak

14.00 sati - Obilazak Šarganska "8" (autobustom)

Subota, 20.04.2013

10 sati

Tema: Snaga i slabosti Sindikata

11.00 - 11.30 - Pauza za kafu

11.30 - 12.30 Radionica - Test

13.00 - Ručak

14.00 - 18.00 Sportska takmičenja

20.00 - Zajednička večera

 

Nedelja, 21.04.2013.

10.00 Polazak za Beograd
Obilazak Kremne