Pravilnik o radu fonda za solidarnu materijalnu pomoć