Linkovi

   LINKOVI I   E-MAIL ORGANIZACIJA I ORGANA SINDIKATA
 SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.sindikat.rs
 
 SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE 

www.sssv.rs

sssv-Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
 SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA GRADA NOVOG SADA  

sind-Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.sindikat-ns.org.rs
 SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA GRADA NISA 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA GRADA KRAGUJEVCA 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.sindikat-kragujevac.org.rs
 
 SINDIKAT OBRAZOVANJA SRBIJE 

www.sind-obr.org.rs

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
 SAMOSTALNI SINDIKAT TEKSTILA KOZE I OBUCE SRBIJE 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
SINDIKAT GRADEVINARSTVA I IGM SRBIJE

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
www.sgigm.org.rs

 

SAMOSTALNI SINDIKAT HEMIJE I NEMETALA SRBIJE

www.sind-hem.org.rs
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


 SINDIKAT SUMARSTVA I PRERADE DRVETA SRBIJE

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
 SAMOSTALNI SINDIKAT METALACA SRBIJE 

www.sms.org.rs
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
 

SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U POLJOPRIVREDI, PREHRAMBENOJ, DUVANSKOJ INDUSTRIJI I VODOPRIVREDI SRBIJE 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
www.sindikatpoljoprivrede.rs

www.samostalnisindikatpoljoprivrede.org

 
 SINDIKAT UPRAVE SRBIJE 

www.sind-upr.rs

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 SAMOSTALNI SINDIKAT TRGOVINE SRBIJE 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.sindikattrgovine.rs

 SINDIKAT ZELEZNICARA SRBIJE 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 SINDIKAT ZAPOSLENIH U KOMUNALNO-STAMBENOJ DELATNOSTI SRBIJE 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.sindikatkomunalaca.rs
 SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZASTITI SRBIJE 

www.zdravko.org.rs

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
 

SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA ENERGETIKE I PETROHEMIJE SRBIJE 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


 
 SINDIKAT ZAPOSLENIH U NAUCNO-ISTRAZIVACKOJ DELATNOSTI SRBIJE 

www.sindikat-nauke.org.rs

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U DRUMSKOM I GRADSKOM SAOBRACAJU SRBIJE

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 SAMOSTALNI SINDIKAT PUTARA SRBIJE 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
 SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U GRAFICKOJ, IZDAVACKOJ, INFORMATIVNOJ DELATNOSTI I KINEMATOGRAFIJI SRBIJE 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 SINDIKAT RADNIKA U VAZDUSNOM SAOBRACAJU I VAZDUHOPLOVSTVU SRBIJE 

SINDIKAT LUKA I PRISTANISTA SRBIJE

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 SINDIKAT RADNIKA RECNOG, MORSKOG I JEZERSKOG SAOBRACAJA SRBIJE

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U BANKAMA, OSIGURAVAJUCIM DRUSTVIMA I DRUGIM FINANSIJSKIM ORGANIZACIJAMA SRBIJE 

www.bofos.org.rs
 
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
 SINDIKAT ZAPOSLENIH U PRAVOSUDNIM ORGANIMA SRBIJE 

www.sind-prav.org.rs 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 SAMOSTALNI SINDIKAT POSTANSKIH RADNIKA

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.sindikatposte.rs
 SAMOSTALNI SINDIKAT UGOSTITELJSTVA I TURIZMA SRBIJE 

www.ssuts.org.rs
 
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
 SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SUBOTICE

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.susindikat.org.rs
МЕЂУНАРОДНИ ЛИНКОВИ
 MEDUNARODNA ORGANIZACIJA RADA 

http://www.ilo.org 
 UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION

http://unstats.un.org/unsd
 MEDUNARODNA KONFEDERACIJA SINDIKATA

www.ituc-csi.org
 EVROPSKA KONFEDERACIJA RADA

www.etuc.org 
 PORTAL EVROPSKE UNIJE 

www.europa.eu 
 MEDUNARODNI MONETARNI FOND 

www.imf.org 
  SVETSKA BANKA

www.worldbank.org 
 EVROPSKA AGENCIJA ZA REKONSTRUKCIJU 

www.ear.eu.int