SSSS i SSSB

Beograde, 26.04.2012.

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA BEOGRADA
Predsedniku, Vladi AndrićuPredmet: Obaveštenje o izboru Predsednika GOS

Obaveštavam Vas da je na Skupštini Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Beograda, koja je održana dana 26. aprila 2012. godine za predsednika Sindikata izabrana Prim.mr.sc Radmila Obrenović

S poštovanjem

 

P r e d s e d n i k
Prim. Radmila Obrenović