DZ Zvezdara - predsedniku Draganu Jovanoviću

Beograd, 10. maj 2012. godine
 

SINDIKALNA ORGANIZACIJA DOMA ZDRAVLJA ZVEZDARA
predsedniku, Draganu Jovanoviću

 

Gradski odbor Sindikata na sednici održanoj 23. aprila 2012. godine na osnovu raspoložive dokumentacije, zaključio je da Sindikalna organizacija, nije sprovela izbore u skladu sa Statutom Sindikata zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Statutom Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Beograda, jer predsednika Sindikalne organizacije bira Skupština, a ne Odbor Sindikalne organizacije.

Gradski odbor je verifikovao Vaše imenovanje za ovlašćeno lice i zastupanje i predstavljanje do izbora Predsednika, a najduže šest meseci (čl. 102. stav 1. tačka 3. Statuta sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije)

U konkretnom slučaju izbore treba sprovesti do 27. juna 2012. godine

Ukoliko vam je potrebna pomoć u primeni  za održavanje Skupštine na kojoj će se izvršiti izbor predsednika Sindikalne organizacije i člana Odbora Sindikalne organizacije u skladu sa Statutom Sindikata, možete se obratiti Gradskom odboru Sindikata.

S poštovanjem,

P r e d s e d n i k
Prim. mr. sc Radmila Obrenović


Narodni Front - podpredsedniku Mariji Đukić

Beograd, 10. maj 2012. godine
 

SINDIKALNA OGRANIZACIJA ZAPOSLENIH U GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKOJ KLINICI NARODNI FRONT
Podpredsedniku, Mariji Đukić


Gradski odbor Sindikata na sednici održanoj 23. aprila 2012. godine razmatrao je nastale probleme  funkcionisanju Sindikalne organizacije usled podnošenja ostavke iz ličnih razloga od strane predsednika Sindikalne organizacije GAK Narodni front, verifikovao Vaše imenovanje za podpredsednika - ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje do ibora Predsednika.


Rok za održavanje izbora je šest meseci (član 102. stav 1. tačka 3. Statuta Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije).


Ukoliko Vam je potrebna pomoć u pripremi za održavanje Skupštine na kojoj će se izvršiti izbor Predsednika i člana Odbora Sindikalne organizacije GAK Narodni front, u skladu sa Statutom, možete se obratiti Gradskom odboru Sindikata.


S poštovanjem,

P r e d s e d n i k

Prim.mr.sc Radmila Obrenović