ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU NIJE U SAGLASNOSTI SA USTAVOM

ČLAN 20. ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU NIJE U SAGLASNOSTI SA USTAVOM

Ustavni sud je na 12. sednici utvrdio da odredbe člana 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", broj 68/2015), nisu u saglasnosti sa Ustavom ("Službeni glasnik RS", broj 98/2006). Sud je odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 1. stav 2. člana 5. tačka 2) i čl. 7, 13 i 21. ovog zakona. Ustavni sud je stavio van snage Rešenje Ustavnog suda IUz-244/2015 od 8. oktobra 2015. godine ("Službeni glasnik RS", broj 85/2015).

Dopis Vladi Republike Srbije

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Кабинет председника Владе
Господин, Ивица Дачић

Кабинет првог потпредседника Владе
Господин, Александар Вучић

Министарство здравља
Кабинет министра здравља
Госпођа, др Славица Ђукић-Дејановић

Б Е О Г Р А Д

Представници Синдикалне организације Института за вирусологију, вакцине и серуме ''Торлак'' већ дуже време нас упозоравају, а сада упућују ''вапај'' због уцењивачког односа Директора Установе према члановима нашега Синдиката, а посебно запосленима на одређено време, које условљава ишчлањавањем из нашега Синдиката, како би остали на послу.
Значи, прибегава се застрашивању и води уцењивачка политика у односу на запослене – чланове нашега Синдиката. Ову чињеницу је могуће проверити.

У међувремену, Председнику Синдикалне организације је отаказан уговор о раду после двадесеттри године рада у Установи. Случај је предат надлежном Суду у Београду.

Синдикално деловање је засновано на Статуту Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, као и позитивним законским прописима, а опет услови за рад Синдикалне организације су скучени, писани материјали се цензуришу и задржавају у службама које би требало да их спроведу на одређене адресе, не поштујући члан 128. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (са проширеним дејством), и на тај начин се спречава обавештавање Управног одбора као и других надлежних државних органа о дешавањима у Установи.

Из ових разлога, упозоравамо на штетност оваквог односа Директора према запосленима у Установи, која је од посебног значаја за Државу и указујемо на потребу укључивања надлежних државних органа да се испита и разреши стање. Синдикат има начина да се на законом заснованим основама супротстави Директору Установе због ометања синдикалног деловања, али како је за функционисање свих здравствених установа у РС па и Института...,,Торлак,, одговорно Министарство здравља, пре свега, водећи рачуна да се сачува углед организације, а и Синдиката, сматрамо неопходним да Држава предузмете потребне радње.
И на крају, постављамо питање: ,,шта је организација без људи,, - односно, чему се тежи у конкретном случају, јер наша сазнања су да је пословање Института ,,Торлак,, са минимумом капацитета.

Градски одбор Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда је отворен за непосредну сарадњу, према свима који поштују позитивне законске прописе Републике Србије.

С поштовањем,

П р е д с е д н и к

Прим. др сц.мед. Радмила Обреновић

Državni organi

Ustavni sud u sastavu: predsednik dr Dragiša Slijepčević i sudije dr Olivera Vučić, dr Marija Draškić, Bratislav Đokić, dr Agneš Kartag Odri, Vesna llić Prelić, dr Goran llić, Katarina Manojlović Andrić, mr Milan Marković, dr Bosa Nenadić, Milan Stanić, dr Dragan Stojanović, mrTomislav Stojković, Sabahudin Tahirović i Predrag Ćetković, na osnovu člana 167. stav 1. tač. 1. i 3. Ustava Republike Srbije, na sednici održanoj 22. decembra 2011. godine, doneoje

 

ODLUKU

(Sl. glasnik RSbr. 10/12)

Osnovni tekst na snazi od 10/02/2012 , u primeni od 10/02/2012

 

Utvrđuje se da Pravilnik o sticanju i raspodeli zarada u Službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu Doma zdravlja Smederevska Palanka, broj 537 od 6. februara 2009. godine, nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.


Opširnije

INICIJATIVA ZA OCENU USTAVNOSTI

INICIJATIVA ZA OCENU USTAVNOSTI

 

Na osnovu člana 167. stav 1. tačka 1. i 168. stav 2. Ustava Republike Srbije (Službeni glasnik PC br. 98/2006) i člana 2.50. i 51. Zakona o Ustavnom sudu ("Sl. glasnik PC broj 109/2007"), Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Beograda,
podnosi

Inicijativu za pokretanje postupka za ocenjivanje ustavnosti i
zakonitosti odredbi članova 2. stav 4. , člana 4. stav 2, člana 4a, stav 4. Zakona o
platama u državnim organima i javnim službama Sl. glasnik Republike Srbije br. 34/2001, 62/2006, 116/2008, 92/2011 i 99/2011.

Opširnije