Zaključci GOS sa sastanka zdravstvenim saradnicima