23. SUSRETI ZDRAVLjA

УСПЕШНО СУ ЗАВРШЕНИ 23. СУСРЕТИ ЗДРАВЉА.
ЕКИПЕ БЕОГРАДА СУ ОСВОЈИЛЕ У:

6 ДИСЦИПЛИНА ПРВОМЕСТО  
3 ДИСЦИПЛИНЕ ДРУГО МЕСТО 
6 ДИСЦИПЛИНА ТРЕЋЕ МЕСТО
Susreti zdravlja 2017.


U organizaciji Republičkog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, u periodu od 11. – 17. Juna 2017. godine, održani su ''Susreti
zdravlja'' u Čanju.


Ekipa Beograda je učestvovala u više sportskih disciplina ekipno i pojedinačno i osvojila:
 
Pehar za prvo mesto – žene u sledećim disciplinama:
Stoni tenis
Odbojka na pesku
Odbojka
Fudbal
Pikado

Drugo mesto – žene
Košarka

Treće mesto – žene
Plivanje

Drugo mesto – muškarci
Trčanje

Poseban pehar za tri uzastopne godine osvojena prva mesta dobile su žene za mali fudbal

XXII Susreti zdravlja

 

Број:  01

Београд, 16. јануар 2017. године

 

                                      ПРЕДСЕДНИКУ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ       

 

 

ДВАДЕСЕТ ДРУГИ СУСРЕТИ ЗДРАВЉА ОДРЖАЋЕ СЕ ОВЕ ГОДИНЕ

У ПЕРИОДУ  од  11. до  17.  ЈУНА  У  ЦРНОЈ ГОРИ – ЧАЊ.

 

         

Nagrada za prvoplasirane ekipe

Број: 98/1

Београд, 18. април 2016. године

 

 

Извод из записника

са ПРВЕ седнице Градског одбора Синдиката запослених у здравству и

социјалној заштити Београда, одржане дана  30. марта  2016. године (среда)

сапочетком у 13,00 сати  у  просторијама Синдиката, Београд,  Дечанска 14/2

 

 

-----непотребно изостављено----

 

Тачка 6.2.  Сусрети здравља

На основу Одлуке, трошкови учешћа на ''Сусретима здравља'' и превоза за учеснике првопласираних екипа претходне године,  као и трошкови превоза за чланове органа РОС  (и радних тела) који учествују са екипом из Београда падају на терет Градског одбора Синдиката.

 

На основу одлуке РОС, Градски одбор је организатор аутобуског превоза за учеснике ''Сусрета здравља'' а трошкове сносе Синдикалне организације и појединци. Плаћање преко рачуна ГОС. 


   П р е д с е д н и к
Прим. др сц. мед. Радмила Обреновић

      

 

 

 

 

 

Čanj - ekipe - 2016

СУСРЕТИ ЗДРАВЉА 2016.

 

ЕКИПЕ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ БЕОГРАДА КОЈЕ СУ ОСВОЈИЛЕ I, II i III МЕСТО У ДИСЦИПЛИНАМА:

 

I МЕСТО ФУДБАЛ (Ж)

 1. Станојев Тамара – КЦС
 2. Стјепановић Вера – КЦС
 3. Бјелановић Јасна - КЦС
 4. Рајић Биљана – КЦС
 5. Карић Зорица – КЦС
 6. Стевановић Зорица – КЦС
 7. Галић Марија – КЦС
 8. Вуисић Сања – ГЗ за јавно здравље
 9. Протић Зора - Институт за ортопетско-хир. болести „Бањица“
 10. Радојевић Невенка - КБЦ „Др Д.Мишовић“ – Дедиње

 

I МЕСТО КОШАРКА (Ж)

 1. Станојев Тамара – КЦС
 2. Стјепановић Вера – КЦС
 3. Бјелановић Јасна – КЦС
 4. Рајић Биљана – КЦС
 5. Стевановић Зорица – КЦС
 6. Галић Марија – КЦС
 7. Вујисић Сања – ГЗ за јавно здравље
 8. Протић Зора – Институт за ортопетско-хир. болести „Бањица“
 9. Радојевић Невенка – КБЦ „Др Д.Мишовић“ – Дедиње

 

ПОЈЕДИНАЧНО

 

I МЕСТО – ПЛИВАЊЕ (Ж)

 1. Стјепановић Вера - КЦС
 2. Вујисић Сања - ГЗ за јавно здравље

 

III MEСТО - ПИКАДО

 1. Станојев Тамара – КЦС

 

III МЕСТО ВОЛЕЈБИЧ (M)

 1. Павловић Горан - Институт за ЗЗ Србије ''Др Милан Јовановић Батут''
 2. Јовановић Саша - КБЦ „Др Д.Мишовић“ – Дедиње
 3. Клупач Страхиња - КЦС

"Sindikalna Škola" 2019

 

 

У организацији Градског одбора Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда у периоду од 1215. децембра 2019. године на Тари, успешно је одржана традиционална''Синдикална школа'', којој јеове годинеприсуствовао 206 учесника.

Програмом су обухваћене врло актуелне теме за запослене у здравству и социјалној заштити, и то:

 

 

Новине у Закону о здравственој заштити
Предавач:Радица Пејчиновић Булајић – Министарство здравља;

Аутизам – шта данас знамо Предавач: др Дуња Циврић -Дом здравља Сремска Митровица;

Ризици по мишићно – коштани систем здравствених радника
Предавач:Миодраг Лонцовић – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

Практична примена система дијагностички сродних група
Предавач: Марија Комарчевић, КБЦ ''Бежанијска коса'';

Каталог радних места
Предавач: Гордана Пођанин, Министарство државне управе и локалнесамоуправе;

и опциони програм:

Превенција злоупотребе психоактивних супстанци у радном окружењу (акредиовано)

Предавач:мрЈасминаМилошевић, КБЦ''ДрДрагишаМишовићДедиње''

 

    - Спортске активности;

Креативно стваралаштво (поезија, проза, музика, фолклор, сликање, фотографија...)


Panel diskusija 15.05.2019. - Zaključci upućeni nadležnim državnim organima


Број:
126

Београд, 20. maj 2019. године

У организацији Градског одбора Синдикатазапослених у здравству и социјалној заштити Београда, дана 15. маја 2019. године, одржана је ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА,    у циљу сагледавања места и перспективе запослених у здравственом систему Србије (са посебним освртом на Београд, који чини трећину здравственог система).

 

Учесници ПАНЕЛ ДИСКУСИЈЕ, поред носилаца функција у Синдикату, били су: директори и помоћници из неког броја здравствених установа као и Комора (лекарске, стоматолошке, фармацеутске, биохемичара и медицинских сестара и техничара...).

Panel Diskusija

На основу уводних излагања Прим. др сц. мед. Радмиле Обреновић, председника Градског одбора Синдиката... и Гордане Лукић, члана ГО Синдиката – изложених званичних података за 7 (седам) година о кретању кадрова на нивоу установа; нивоу задовољства запослених и кретању плата у здравственом систему по профилима и података које су изнели учесници Панел дискусије, дошло се до следећих закључака и предлога:

 

Medjunarodna konferencija
U organizaciji Sindikata MEMUR-SEN  održana jeMeđunarodna konferencija na temu "Čovek, rad i globalizacija" Skrenuta je pažnju na sve češće zanemarivanje doprinosa radnika uspehu predužeća.

Globaliazcioni trendovi i trka za profitom potpuno je marginalizovala radnika kao ljudsko biće sa sopstvenim potrebama.

U zdravstvu se takođe na globalnom nivou zdravlje gleda kao ekonomska kategorija na kojoj je moguće dobro zaraditi.

Neophodna je svestrana akcija u cilju afirmacije radnika kao ljudskog bića i stavljanje u centar rada zaposlenog,

a ne profit.

Sindikalna škola

Datum: 21.10.2016.
Vreme:
09:00Otvorena "Sindikalna škola" Sindikata


INFORMACIJA I EVALUACIJA

У организацији  Градског одбора Синдиката запослених у здравству и

социјалној заштити Београда, успешно је одржана континуирана едукација - акредитован програм са следећим темама:  

1. Безбедност и здравље на раду - законска регулатива;

2. Стандардне мере предострожности за безбедан рад у медицинским лабораторијама.

3. Препоруке за безбедан рад у здравственим установама:

    захтеви стандарда 15189 и стандарда АЗУС-а

4. Процедура постекспозиционе профилаксе у здравственим установама

 

Предавачи:  Прим. др сц. мед.Радмила Обреновић и

                    Прим. др сц. мед. Зорица Шумарац

 

Радионица - рад у групи

Завршни тест знања.

Еваулација:  веома успешно.

Поред осталих, изнета је похвала: ,,Прилагођено аспекту синдикалног рада, сажето, занимљиво, задовољство због присуства курсу... Браво.''


INFORMACIJA O ODRŽANOJ "SINDIKALNOJ ŠKOLI" 2013. U PERIODU OD 18. DO 21. APRILA 2013. GODINE NA TARI - HOTEL "OMORIKA"

I N F O R M A C I J A

O ODRŽANOJ "SINDIKALNOJ ŠKOLI" 2013. U PERIODU OD 18. DO 21.      

APRILA 2013. GODINE NA TARI - HOTEL " OMORIKA "

 

У organizaciji Gradskog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Beograda u periodu od 18. do 21. aprila 2013. godine
U S P E Š N O je održana "Sindikalna škola" sa sledećim temama:

PRIMENA ZAKONA O RADU SA OSVRTOM NA PREDLOG IZMENA
Predavač Slobodan Lalović

PRIMENA PKU I UPOZNAVANjE SA PREDLOZIMA MOGUĆIH REŠENjA ZA
ZAKLjUČIVANjE PKU ZA NAREDNI TROGODIŠNjI PERIOD

Predavač: Prim.dr.sc.med. Radmila Obrenović

SNAGA I SLABOSTI SINDIKATA

Predavač: Prim.dr.sc.med. Radmila Obrenović

 

R a d i o n i c a - NASTAVLjEN RAD UZ AKTIVNO UČEŠĆE SVIH UČESNIKA SINDIKALNE ŠKOLE (PRVI DEO ODRŽAN U OKTOBRU).

 

Broj učesnika bio oko 200, a njihov opšti utisak da je organizacija "Sindikalne škole" bila na najvišem nivou. Teme interesantne i korisne i da se nastavi dalja edukacija članova Sindikata za sindikalno delovanje.

 

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE SA SINDIKALNE ŠKOLE [link]

Afera o Vakcinama

Министарки здравља, проф. др Славици Ђукић-Дејановић

Директору РФЗО, проф. др Момчилу Бабићу

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

Поштовани,

Као што морате бити и сами свесни, скандал с (не)набавком вакцина довео је до великог узнемирења грађана. Од саме те трагичне чињенице, која иде искључиво на душу врхова здравствених власти, морално је горе једино пребацивање одговорности на друге.