Informacija o odrzanoj Sindikalnoj školi

У огранизацији Градског одбора Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда успешно је одржана ''Синдикална школа'' 2016., којој  је присуствовало 180 учесника – носилаца функција и чланова органа Синдиката  из синдикалних организација Београда и Србије, као и Председник Синдиката и  неки број  носилаца функција и чланова органа Републичког одбора Синдиката.

Sindikalna škola

Datum: 21.10.2016.
Vreme:
09:00Otvorena "Sindikalna škola" Sindikata


Zahtev Sindikata Vladi RS

Београд, 7.10.2016. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Александар Вучић
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Министар, Ана Брнабић
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Душан Вујовић

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАТУСА АПОТЕКАРСКИХ УСТАНОВА

Поштовани,
У складу са закључком Републичког одбора Синдиката, обраћамо Вам се са захтевом за коначно решавање статуса апотекарских установа у Републици Србији.
Указивали смо годинама уназад на неодрживо стање у апотекарским установама услед нелојалне конкуренције, непостојања правног оквира апотекарске делатности, отварања приватних апотека без икаквог плана и реда... Такво стање је довело до ситуације да ће већина апотекарских установа годину завршити са негативним салдом, а све више истих се дужи временски период налазе у блокади. То је даље довело до наглог урушавања радно-правног и материјалног положаја запослених.
Поједине установе исплаћују запосленима минималне зараде, а поједине нису исплатиле исте и по више месеци (апотека Панчево последња ислаћена зарада за фебруар 2016.године, апотека Нови Сад за јун 2016. године, апотека Сремска Митровица уведена минимална зарада...).
Синдикат је једини изашао са конкретним предлозима за решавање проблема апотекарских установа. Став ресорног министарства је да једно од решења буде постављање професионалног менаџмента у апотекарским установама.
Мишљења смо да професионални менаџмент неће решити нагомилане проблеме апотекарских установа и због тога инсистирамо на уважавању раније предатих захтева.
Став Синдиката је јасан и недвосмислен, апсолутно смо против приватизације апотекарских установа.

У случају да се не приступи озбиљно и одлучно у решавању овог проблема, односно уколико дође до приватизације апотека, грађани Републике Србије ће остати без Уставом гарантованог права да свако има право на заштиту свог физичког и психичког здравља, из разлога што власници приватног капитала отварају апотеке у местима у којима могу да остваре профит, а не због општег интереса –здравствене заштите становништва.
То даље значи да ће све нерентабилне апотеке које се налазе у удаљеним приградским или сеоским подручјима бити затворене, а грађани остати без могућности да се снабдеју лековима у срединама у којима живе.
Поједини оснивачи на све начине покушавају мимо позитивних прописа да апотекарским установама узму све приходе, што најоштрије осуђујемо (Крагујевац, Ниш...).
Уместо да помогну и да олакшају пословање апотекарских установа и омогуће становништву да уживају фармацеутску здравствену заштиту, поједине локалне самоуправе настоје да својим правно неутемељеним одлукама уруше и оне установе које у неравноправној тржишној утакмици обављају делатност због које су основане и још увек одржавају оптималан ниво ликвидности. Остварене приходе би требало уложити у основна и обртна средства, као и стимулацију запослених како би допринели још бољем пословању апотекарских установа.
Са изнетог, на иницијативу чланства, представника синдиката запослених у апотекарским установама Србије, у циљу решавања социјално-економских, професионалних и проблема везаних за радни статус запослених у апотекарским установама, као и решавања статуса апотекарских установа, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије понавља раније упућене

ЗАХТЕВЕ

  1. Да се ни под којим условима не спроводи поступак приватизације апотекарских установа у државном сектору
  2. Да се по хитном поступку донесе План мреже апотека у Републици Србији (државног и приватног сектора)
  3. Утврђивање јединствене цене лека
  4. Да РФЗО у целости преузме обавезу исплате зарада-плата запослених
  5. Да се увећа проценат марже на најмање 20%, из разлога што је постојећа маржа од 12% неодржива за апотекарски систем, а смањење или укидање марже ће урушити цео здравствени систем
  6. Измену прописа којим би се створили услови за једнако пословање свих апотека (државних и приватних) у Републици Србији, што до сада није случај.
Очекујемо Ваше хитно поступање у циљу спречавања даљег урушавања апотекарских установа и положаја запослених и доношење конкретних мера.
Молимо Ваше изјашњење на истакнуте захтеве Синдиката у року од 20 дана од дана пријема.
Уколико у наведеном року не добијемо одговоре и не отпочне се са конкретним мерама, бићемо принуђени да своја права остваримо кроз радикалнији вид активности укључујући протесте и штрајк. Надамо се да до тога неће доћи и да ћемо вођењем социјалног дијалога изнаћи адекватно решење.
С поштовањем,
Председник Синдиката др Зоран Савић

U poseti manastirima

Članovi Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
u poseti manastirima na Kosovu i Metohiji, Visoki Dečani i Pećka patrijaršija.

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU NIJE U SAGLASNOSTI SA USTAVOM

ČLAN 20. ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU NIJE U SAGLASNOSTI SA USTAVOM

Ustavni sud je na 12. sednici utvrdio da odredbe člana 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", broj 68/2015), nisu u saglasnosti sa Ustavom ("Službeni glasnik RS", broj 98/2006). Sud je odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 1. stav 2. člana 5. tačka 2) i čl. 7, 13 i 21. ovog zakona. Ustavni sud je stavio van snage Rešenje Ustavnog suda IUz-244/2015 od 8. oktobra 2015. godine ("Službeni glasnik RS", broj 85/2015).

ŠTRAJK 2016. od 11 do 12 sati

DANAS U 11 SATI SVI PREKINITE RAD DO 12 SATI.

SAMO OD TOGA KOLIKO NAS IZADJE DANAS ISPRED ZGRADE GDE RADIMO ZAVISI KOLIKO SMO OZBILJNI I KOLIKO ŽELIMO DA UČINIMO NEŠTO ZA SEBE !

STOP DALJEM SMANJENJU PLATA ! IZADJI NE BOJ SE, NE BOLI !

DA LI NEKO KO DUŽE RADI I TO NAPORNO I SVE VIŠE TREBA DA IMA MANJU PLATU?

DA LI JE PLATA RAD, SLOŽENOST POSLA, ODGOVORNOST ILI TOPLI OBROK I REGRES!

POKAŽI DA SE PITAŠ! POKAŽI DA SI BITAN! NE BOJ SE! STOP DALJEM UMANJENJU PLATA I PREVARAMA!


JAVNA RASPRAVA O ZAKONU O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

ЗАКОН О СИСТЕМУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

 

Предмет и садржина закона

Члан 1.

 

Овим законом уређују се систем плата запослених у јавном сектору.

 

Јавни сектор, у смислу овог закона, обухвата државне органи, органе аутономне покрајине, органе јединица локалне самоуправе, друге органе и организације које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе осим јавних предузећа и привредних друштава, јавне агенције, организације на које се примењују прописи о јавним агенцијама, јавне службе које се финасирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, односно из доприноса за обавезно социјално осигурање и организације обавезног социјалног осигурања.

     

      Запослени у јавном сектору, у смислу овог закона, јесу:

(1)   државни службеници и намештеници у државним органима;

(2)   полицијски службеници и лица у радном односу у другим органима на које се примењују прописи о полицијским службеницима;

(3)   службеници и намештеници у органима аутономне покрајине и јединици локалне самоуправе;

(4)   лица у радном односу у другим органима и организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе а на које се примењују прописи о државним службеницима, односно прописи о радним односима у аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе у складу са законом;

(5)   лица у радном односу у јавним агенцијама и организацијама на које се примењују прописи о јавним агенцијама;

(6)   лица у радном односу у јавним службама које се финасирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, односно из доприноса за обавезно социјално осигурање;

(7)   лица у радном односу у организацијама обавезног социјалног осигурања;

(8)   лица у радном односу у другим органима и организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, осим у Војсци Србије и јавним предузећима и привредним друштвима.

 

Informacija

   Данас је у  Дому здравља Палилула завршено је усаглашавање Колективног уговора код послодавца.

Уговорена су повољнија решења (по моделу ГОС)  и текст упућен Оснивачу - ГУП Београд,

Секретаријату за здравство на даље поступање.

 

30.12.2014.

Београд, 30.12.2014. године

ПОТПИСАН Посебан колективни уговор за здравствене установе  

Данас, 30. ДЕЦЕМБРА 2014. године ПОТПИСАН ЈЕ ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВА РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ZAR OD MANJE MOŽE MANJE

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Београда, сагласно одлуци
Републичког одбора Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије,
позива чланове нашега Синдиката да се одазову, узму активно учешће у Штрајку дана
05. новембра 2014. године (среда).


ДАН СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ - 15. ОКТОБАР

Ч Е С Т И Т А М О СВИМ ЧЛАНОВИМА НАШЕГ СИНДИКАТА

СА ЖЕЉОМ ДА:

ИТРАЈЕМО У НАШИМ ЗАХТЕВИМА СА СОЦИЈАЛНИМ ПАРТНЕРИМА - ДРЖАВОМ; ДА МЛАДИ ПРЕПОЗНАЈУ ИНТЕРЕС И УЧЛАНЕ СЕ У НАЈВЕЋИ И НАЈЈАЧИ СИНДИКАТ У ДРЖАВИ;
А У СПРОВОЂЕЊУ АКТИВНОСТИ ОСТВАРИМО ЈЕДИНСТВО И МАСОВНОСТ.

Novčana pomoć

Комисија   Републичког одбора Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије за реализацију и доделу новчане помоћи чланству Синдиката за ублажавање последица елементарних непогода – поплаве,  завршила  свој рад.

Новчана помоћ је одобрена члановима Синдиката из Установа здравства и социјалне заштите који су доставили потребну документацију и који су према критеријумима испунили услове за добијање новчане помоћи за ублажавање елементарних непогода - поплаве.

Исплата  новчане помоћи из средстава Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда извршена је уплатом на текући рачун члана Синдиката, а новчане помоћи из средстава Републичког одбора Синдиката, преко благајне Синдиката, дана 08.септембра 2014. године.

Informacija sa sajta: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 22.7.2014. године

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштитти Србије обавештава чланство да је у Службеном гласнику РС бр. 75 од 21. јула 2014. године објављен:
1. Закон о изменама и допунама Закона о раду
2. Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању