"Sindikalna Škola" 2019

 

 

У организацији Градског одбора Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда у периоду од 1215. децембра 2019. године на Тари, успешно је одржана традиционална''Синдикална школа'', којој јеове годинеприсуствовао 206 учесника.

Програмом су обухваћене врло актуелне теме за запослене у здравству и социјалној заштити, и то:

 

 

Новине у Закону о здравственој заштити
Предавач:Радица Пејчиновић Булајић – Министарство здравља;

Аутизам – шта данас знамо Предавач: др Дуња Циврић -Дом здравља Сремска Митровица;

Ризици по мишићно – коштани систем здравствених радника
Предавач:Миодраг Лонцовић – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

Практична примена система дијагностички сродних група
Предавач: Марија Комарчевић, КБЦ ''Бежанијска коса'';

Каталог радних места
Предавач: Гордана Пођанин, Министарство државне управе и локалнесамоуправе;

и опциони програм:

Превенција злоупотребе психоактивних супстанци у радном окружењу (акредиовано)

Предавач:мрЈасминаМилошевић, КБЦ''ДрДрагишаМишовићДедиње''

 

    - Спортске активности;

Креативно стваралаштво (поезија, проза, музика, фолклор, сликање, фотографија...)