SAOPŠTENJE

logohttps://www.ituc-csi.org/local/cache-vignettes/L85xH100/siteon0-66d2e.png?1531232083

SAOPŠTENJE

 

Predstavnice sekcija žena UGS NEZAVISNOST i SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE  na konferenciji PERC u organizaciji MKS/PERC,  koja se održava na Jahorini od 25. do 27. septembra 2018. su informisale o aktuelnostima u vezi  Zakona o podršci porodica sa decom u Srbiji. Učesnice Konferencije PERC Ženskog komiteta i Ženske škole su podržale protest trudnica i najoštrije osudile  postojeće zakonsko rešenje u ovoj oblasti.

Na konferenciji je takođe istaknuto da je neophodno i dalje raditi na borbi protiv nasilja svake vrste a posebno protiv nasilja  na radnom mestu.