Konferencija od 21. do 23.09.2018

У организацији Градског одбора Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда, у периоду од 21. до 23. септембра 2018. године, у хотелу ''Извор'' – Аранђеловац, одржана је Конференција на тему:

 

''Јачање капацитета синдикалног организовања и оснаживање синдикалног лидерства.''

 

 

Конференцију је отворила:Прим.др сц.мед.Радмила Обреновић. 

 

Уводно предавањеодржали су:

Прим.др сц.мед.Радмила Обреновић; и

Прим. др Ненад Стојановић

 

На тему:Значај преговарања за синдикално деловање и лидерство

Предавање је одржао: Проф. Жељко Иваниш

 

Радионица:Регрутација и мотивација чланства;затим,

 

Анализа упитника и коментари;

 

Резиме: Општи је закључак да је Синдикат на добром путу; овај вид усавршавања за деловање у синдикалним организацијама, као и размена информација, су веома корисни за подизање ефикасности у раду и јачање капацитета синдикалног организовања и оснаживања синдикалног лидерства;ову праксу треба усвојити као сталан задатак, а да серади реализације постављених циљева, синдикалне организације, уколико им је потребна помоћ ГОС,могу јавити.

 

Учешће у раду Конференције је узело 60 учесника, председника и чланова органа Синдикалних организација из установа здравства и социјалне заштите из Београда.