1. maj 2017. godine

1. maja 2017. godine - Praznik rada obeležen je u

organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije sa

zahtevom da se povećaju plate zaposlenih.