Javna rasprava

Obavestavamo vas da ce se u periodu od 26.12.2016. do 24.01.2017.godine odrzati javna rasprava o Nacrtu zakona o zdravstvenoj zastiti , kao i javna rasprava o Nacrtu zakona o zdravstvenom osiguranju. Na zvanicnoj internet prezentaciji Ministarstva zdravlja www.zdravlje.gov.rs objavljeni su navedeni nacrti zakona kao i programi za javne rasprave. S hodno tome, pozivamo vas da aktivno ucestvujete u periodu odrzavanja navedenih javnih rasprava.