Informacija o odrzanoj Sindikalnoj školi

У огранизацији Градског одбора Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда успешно је одржана ''Синдикална школа'' 2016., којој  је присуствовало 180 учесника – носилаца функција и чланова органа Синдиката  из синдикалних организација Београда и Србије, као и Председник Синдиката и  неки број  носилаца функција и чланова органа Републичког одбора Синдиката.

 

''Синдикалној школи'' су присуствовали и узели активно учешће у раду и  представници надлежних државних органа – Министарства за рад,запошљавање,  борачка и социјална питања; Министарства државне управе и локалне самоуправе;  Секретар Секретаријата за здравство ГУ града Београда и Начелник правних послова при Секретаријату. Такође, неки број помоћника правних и економских послова из установа.

Радило се у складу са предвиђеним ПрограмомГОС

Теме:

1.      Закон о систему плата у јавним службама и доношење посебних закона за делатности здравства и социјалне заштите - Предавач:  Ивана Савићевић

2.      Старост и старење -  Предавач:  др Ненад Стојановић

3.      Најчешћа питања у вези са применом Закона о раду и Посебног колективног уговора -  Предавачи:  Јeсенка Чворо и Зоран Лазић, 

4.      Критеријуми за утврђивање радног доприноса – Радионица

Уводничар: Прим. др сц.мед. Радмила Обреновић

  Опциони програми

- Борба против болести зависности  - Проф. др Иван Димитријевић

- Пушење као јавно-здравствени проблем -  мр Јасмина Милошевић

Секцијe:

Спортске активности; Креативно стваралаштво (поезија, проза, музика, фолклор, сликање, фотографија...); и презентација о атласу -  Видосава Јоцић.

 

Поред предвиђених тема, учесници су имали прилику да разговарају са преставницима надлежних државних органа и о другим актуелним питањима  значајним  за синдикално деловање.

Општи је утисак:  

Одлична организација;

Услови за рад у Хотелу ''Оморика'' на Тари су  добри - потпуно прилагођени захтевима скупа са великим бројем учесника;

Одличне теме и квалитетна  предавања;

Међу учесницима је владала позитивна енергија, међусобно поштовање и уважавање, а  са пуно пажње су праћене све теме;   

За пример је сјајно дружење током излета у Андрићграду и  свечаној вечери,   о чему слике саме говоре.

 

У име Градског одбора Синдиката и своје лично име захваљујем се свима!

Председник, Прим. др сц.мед. Радмила Обреновић