Informacija

   Данас је у  Дому здравља Палилула завршено је усаглашавање Колективног уговора код послодавца.

Уговорена су повољнија решења (по моделу ГОС)  и текст упућен Оснивачу - ГУП Београд,

Секретаријату за здравство на даље поступање.