30.12.2014.

Београд, 30.12.2014. године

ПОТПИСАН Посебан колективни уговор за здравствене установе  

Данас, 30. ДЕЦЕМБРА 2014. године ПОТПИСАН ЈЕ ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВА РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ