ZAR OD MANJE MOŽE MANJE

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Београда, сагласно одлуци
Републичког одбора Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије,
позива чланове нашега Синдиката да се одазову, узму активно учешће у Штрајку дана
05. новембра 2014. године (среда).