1. maj - Protest

                                                                                                            

Број:интерно

Београд, 05.05.2014. године

 

 

И Н Ф О Р А Ц И Ј А

О УЧЕШЋУ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ - ЧЛАНОВА СИНДИКАТА НА ОРГАНИЗОВАНОМ ЈАВНОМ СКУПУ

ДАНА 01. МАЈА 2014. ГОДИНЕ

 

 

   По одлуци Републичког одбора Синдиката од 24.04.2014. године да се придружи Савезу самосталних синдиката Србије у одржавању јавног скупа, поводом обележавања Првог маја – међународног празника рада,Градски одбор Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда је спровео активности на обавештавању органа Синдикалних организација и чланства да узму учешће у организованом Јавном скупу дана 1. мај 2014. године.

    Из 16 Синдикалних организација достављени су спискови са 261 учесника. На јавном скупу су присуствовали чланови органа и чланови Синдиката из још 11 установа у Београду, што је по виђењу било  328 учесника.  

    Општи је утисак да би одзив био већи да није рок за спровођење активности у установама био кратак; велики број запослених одсутан са посла због празника, као и годишњег одмора и раније планираних путовања.

Списак Установа, учесника Јавног скупа

 

 1. Дом здравља Земун …......................                              7 учесника
 2. ГЗ за хитну мед. помоћ .........................................   17 учесника
 3. Институт за трансфузију крви ......................               3 учесника
 4. Институт за здра.зашт. мајке и детета .........               11 учесника
 5. Апотека Београд .............................................   7 учесника
 6. Клинички центар Србије ...............................                130 учесника
 7. КБЦ „др Д:Мишовић“     .................................... 11 учесника
 8. Институт Торлак .............................................               18 учесника
 9. ГЗ за јавно здравље ......................................... 6 учесника
 10. Институт за кардиoваскуларне бол.. „Дедиње“ ........... 20 учесника
 11. Дом здравља Врачар .......................................   4 учесника
 12. ЗЗЗЗ „Железнице Србије“ ..............................              3 учесника
 13. Дом здравља Савски венац .............................            1 учесник
 14. Институт Селтерс Младеновац ......................                4 учесника
 15. ГЗ за геронтологију .........................................           12 учесника
 16. Институт за онкологију и радиологију .........                7 учесника

                  __________________

                 Укупно : 261 учесника

         

Нису доставили спискове, а учествовали на Јавном скупу:

17. ДЗ Гроцка

18. ДЗ Стари Град

19. ДЗ Врачар

20. ДЗ Вождовац

21. ДЗ Раковица

22. Институт за ортопедско-хируршке болести

23. ГЗ за кожно-венеричне болести

24. Завод... ЖТП

25. Завод МУП

26. Геронтолошки центар Земун

27. Синдикат запослених у ванинституционалној здравственој заштити ...

 

                                                                              П р е д с е д н и к

         

                                                               Прим. др сц.мед. Радмила Обреновић

 

informacija o odrazanom PROTESTU SINDIKATA 24.03.2014.

У организацији Синдиката запослених у ванинституционалној социјалној заштити одраслих и старих у Београду 24. марта 2014. године са почетком у 16:00 сати, одржан је мирни п р о т е с т испред Градске управе града Београда – Секретаријата за социјалну заштиту Београда, коме је присуствовало око 350 запослених – чланова нашега Синдиката.

Верица Пауновић, председник Синдиката, је подсетила запослене да је протест заказан после радног времена, како корисници услуга не би трпели и апострофирала разлоге који су изазвли организовање мирног протеста:

-         наменска исплата зарада као и исплата зарада за фебруар 2014. године (која је Секретаријат пренео Установи пре месец дана);

-         исплата јубиларних награда за 2012. и 2013. годину; и

-         исплата новогодишње награде за 2013. годину у износу од 4.000,00 динара.

Посебно је истакла је проблем ДИСКРИМИНАЦИЈЕ запослених у ванинституционалној социјалној заштити у односу на запослене у Герентолошком центру Београд, чији је оснивач Република Србија, и истакла неопходност ИЗДВАЈАЊА ,,Дневних центара и клубова,, из Герентолошког центра Београда.