Čanj - ekipe - 2016

СУСРЕТИ ЗДРАВЉА 2016.

 

ЕКИПЕ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ БЕОГРАДА КОЈЕ СУ ОСВОЈИЛЕ I, II i III МЕСТО У ДИСЦИПЛИНАМА:

 

I МЕСТО ФУДБАЛ (Ж)

 1. Станојев Тамара – КЦС
 2. Стјепановић Вера – КЦС
 3. Бјелановић Јасна - КЦС
 4. Рајић Биљана – КЦС
 5. Карић Зорица – КЦС
 6. Стевановић Зорица – КЦС
 7. Галић Марија – КЦС
 8. Вуисић Сања – ГЗ за јавно здравље
 9. Протић Зора - Институт за ортопетско-хир. болести „Бањица“
 10. Радојевић Невенка - КБЦ „Др Д.Мишовић“ – Дедиње

 

I МЕСТО КОШАРКА (Ж)

 1. Станојев Тамара – КЦС
 2. Стјепановић Вера – КЦС
 3. Бјелановић Јасна – КЦС
 4. Рајић Биљана – КЦС
 5. Стевановић Зорица – КЦС
 6. Галић Марија – КЦС
 7. Вујисић Сања – ГЗ за јавно здравље
 8. Протић Зора – Институт за ортопетско-хир. болести „Бањица“
 9. Радојевић Невенка – КБЦ „Др Д.Мишовић“ – Дедиње

 

ПОЈЕДИНАЧНО

 

I МЕСТО – ПЛИВАЊЕ (Ж)

 1. Стјепановић Вера - КЦС
 2. Вујисић Сања - ГЗ за јавно здравље

 

III MEСТО - ПИКАДО

 1. Станојев Тамара – КЦС

 

III МЕСТО ВОЛЕЈБИЧ (M)

 1. Павловић Горан - Институт за ЗЗ Србије ''Др Милан Јовановић Батут''
 2. Јовановић Саша - КБЦ „Др Д.Мишовић“ – Дедиње
 3. Клупач Страхиња - КЦС

"Sindikalna Škola" 2019

 

 

У организацији Градског одбора Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда у периоду од 1215. децембра 2019. године на Тари, успешно је одржана традиционална''Синдикална школа'', којој јеове годинеприсуствовао 206 учесника.

Програмом су обухваћене врло актуелне теме за запослене у здравству и социјалној заштити, и то:

 

 

Новине у Закону о здравственој заштити
Предавач:Радица Пејчиновић Булајић – Министарство здравља;

Аутизам – шта данас знамо Предавач: др Дуња Циврић -Дом здравља Сремска Митровица;

Ризици по мишићно – коштани систем здравствених радника
Предавач:Миодраг Лонцовић – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

Практична примена система дијагностички сродних група
Предавач: Марија Комарчевић, КБЦ ''Бежанијска коса'';

Каталог радних места
Предавач: Гордана Пођанин, Министарство државне управе и локалнесамоуправе;

и опциони програм:

Превенција злоупотребе психоактивних супстанци у радном окружењу (акредиовано)

Предавач:мрЈасминаМилошевић, КБЦ''ДрДрагишаМишовићДедиње''

 

    - Спортске активности;

Креативно стваралаштво (поезија, проза, музика, фолклор, сликање, фотографија...)


Panel diskusija 15.05.2019. - Zaključci upućeni nadležnim državnim organima


Број:
126

Београд, 20. maj 2019. године

У организацији Градског одбора Синдикатазапослених у здравству и социјалној заштити Београда, дана 15. маја 2019. године, одржана је ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА,    у циљу сагледавања места и перспективе запослених у здравственом систему Србије (са посебним освртом на Београд, који чини трећину здравственог система).

 

Учесници ПАНЕЛ ДИСКУСИЈЕ, поред носилаца функција у Синдикату, били су: директори и помоћници из неког броја здравствених установа као и Комора (лекарске, стоматолошке, фармацеутске, биохемичара и медицинских сестара и техничара...).

Panel Diskusija

На основу уводних излагања Прим. др сц. мед. Радмиле Обреновић, председника Градског одбора Синдиката... и Гордане Лукић, члана ГО Синдиката – изложених званичних података за 7 (седам) година о кретању кадрова на нивоу установа; нивоу задовољства запослених и кретању плата у здравственом систему по профилима и података које су изнели учесници Панел дискусије, дошло се до следећих закључака и предлога:

 

Medjunarodna konferencija
U organizaciji Sindikata MEMUR-SEN  održana jeMeđunarodna konferencija na temu "Čovek, rad i globalizacija" Skrenuta je pažnju na sve češće zanemarivanje doprinosa radnika uspehu predužeća.

Globaliazcioni trendovi i trka za profitom potpuno je marginalizovala radnika kao ljudsko biće sa sopstvenim potrebama.

U zdravstvu se takođe na globalnom nivou zdravlje gleda kao ekonomska kategorija na kojoj je moguće dobro zaraditi.

Neophodna je svestrana akcija u cilju afirmacije radnika kao ljudskog bića i stavljanje u centar rada zaposlenog,

a ne profit.

Sindikalna škola

Datum: 21.10.2016.
Vreme:
09:00Otvorena "Sindikalna škola" Sindikata


INFORMACIJA I EVALUACIJA

У организацији  Градског одбора Синдиката запослених у здравству и

социјалној заштити Београда, успешно је одржана континуирана едукација - акредитован програм са следећим темама:  

1. Безбедност и здравље на раду - законска регулатива;

2. Стандардне мере предострожности за безбедан рад у медицинским лабораторијама.

3. Препоруке за безбедан рад у здравственим установама:

    захтеви стандарда 15189 и стандарда АЗУС-а

4. Процедура постекспозиционе профилаксе у здравственим установама

 

Предавачи:  Прим. др сц. мед.Радмила Обреновић и

                    Прим. др сц. мед. Зорица Шумарац

 

Радионица - рад у групи

Завршни тест знања.

Еваулација:  веома успешно.

Поред осталих, изнета је похвала: ,,Прилагођено аспекту синдикалног рада, сажето, занимљиво, задовољство због присуства курсу... Браво.''


INFORMACIJA O ODRŽANOJ "SINDIKALNOJ ŠKOLI" 2013. U PERIODU OD 18. DO 21. APRILA 2013. GODINE NA TARI - HOTEL "OMORIKA"

I N F O R M A C I J A

O ODRŽANOJ "SINDIKALNOJ ŠKOLI" 2013. U PERIODU OD 18. DO 21.      

APRILA 2013. GODINE NA TARI - HOTEL " OMORIKA "

 

У organizaciji Gradskog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Beograda u periodu od 18. do 21. aprila 2013. godine
U S P E Š N O je održana "Sindikalna škola" sa sledećim temama:

PRIMENA ZAKONA O RADU SA OSVRTOM NA PREDLOG IZMENA
Predavač Slobodan Lalović

PRIMENA PKU I UPOZNAVANjE SA PREDLOZIMA MOGUĆIH REŠENjA ZA
ZAKLjUČIVANjE PKU ZA NAREDNI TROGODIŠNjI PERIOD

Predavač: Prim.dr.sc.med. Radmila Obrenović

SNAGA I SLABOSTI SINDIKATA

Predavač: Prim.dr.sc.med. Radmila Obrenović

 

R a d i o n i c a - NASTAVLjEN RAD UZ AKTIVNO UČEŠĆE SVIH UČESNIKA SINDIKALNE ŠKOLE (PRVI DEO ODRŽAN U OKTOBRU).

 

Broj učesnika bio oko 200, a njihov opšti utisak da je organizacija "Sindikalne škole" bila na najvišem nivou. Teme interesantne i korisne i da se nastavi dalja edukacija članova Sindikata za sindikalno delovanje.

 

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE SA SINDIKALNE ŠKOLE [link]

Afera o Vakcinama

Министарки здравља, проф. др Славици Ђукић-Дејановић

Директору РФЗО, проф. др Момчилу Бабићу

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

Поштовани,

Као што морате бити и сами свесни, скандал с (не)набавком вакцина довео је до великог узнемирења грађана. Од саме те трагичне чињенице, која иде искључиво на душу врхова здравствених власти, морално је горе једино пребацивање одговорности на друге.

Mi u medijima


Link


<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/QHnPF8bZsrU" frameborder="0" allowfullscreen>Mi u medijima</iframe>

Galerija Sindikalna Škola 2017.

Galerija Sindikalna Škola 2016.

Sindikalna škola 2018


Број:  231

Београд, 24. септембар 2018. године                                           

 

 

 

ПРЕДСЕДНИКУ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Obavestenje 2018

ЧЛАН СИНДИКАТА ИМА ПРАВО ДА ЗНА!

Градски одбор Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда је  Упутио више иницијатива преко РОС, и то:  

Са четрнаесте седнице ГОС, од 29. јануара 2018. године, упућена је иницијатива према РОС за измене и допуне