ДАН СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ - 15. ОКТОБАР

Ч Е С Т И Т А М О СВИМ ЧЛАНОВИМА НАШЕГ СИНДИКАТА

СА ЖЕЉОМ ДА:

ИТРАЈЕМО У НАШИМ ЗАХТЕВИМА СА СОЦИЈАЛНИМ ПАРТНЕРИМА - ДРЖАВОМ; ДА МЛАДИ ПРЕПОЗНАЈУ ИНТЕРЕС И УЧЛАНЕ СЕ У НАЈВЕЋИ И НАЈЈАЧИ СИНДИКАТ У ДРЖАВИ;
А У СПРОВОЂЕЊУ АКТИВНОСТИ ОСТВАРИМО ЈЕДИНСТВО И МАСОВНОСТ.